Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

SZKOLENIE

Karta skierowania na szkolenie OSP

Karta wyszkolenia członka OSP

SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

Temat 1 Struktura i organizacja ochrony przeciwpożarowej, OSP, cz.1

Temat 1 Struktura i organizacja ochrony przeciwpożarowej, OSP, cz.2

Temat 2 Służba wewnętrzna, musztra

Temat 3 Sprzęt ratowniczy i podręczny gaśniczy

Temat 4 Sprzęt i armatura do podawania wody i piany

Temat 5 Drabiny pożarnicze

Temat 6 Ratowniczy sprzęt mechaniczny

Temat 9 Sprzęt ODO

Temat 10 Podstawy fizykochemii spalania oraz pożar i jego rozwój

Temat 12 Pożar i jego rozwój

Temat 13 Materiały niebezpieczne

Temat 15 Zadania strażaków w zastępie

Temat 16 i 19 Podstawy organizacji akcji gaśniczej oraz Formy działań gaśniczych

Temat 17 Rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych

Temat 18 Gaszenie pożarów, ¶środki gaśnicze

Temat 20 i 21 Taktyka zwalczania pożarów

Temat 22 Ratownictwo i ewakuacja podczas pożarów

Temat 23 Wypadki drogowe – statystyka i przyczyny

Temat 24 Budowa pojazdów samochodowych

Temat 25 Hydrauliczne urządzenia ratownicze

Temat 27 Organizacja akcji ratownictwa technicznego na szlakach komunikacyjnych

Temat 28 Metody uwalniania osób poszkodowanych

Temat 30 Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych

Temat 31 Działania ratownicze podczas innych MZ

Temat 32 i 33 Klasyfikacja i ogólna charakterystyka budowli hydrotechnicznych, zjawisko powodzi

Temat 34 Działania ratownicze i zabezpieczające podczas powodzi cz.1

Temat 34 Działania ratownicze i zabezpieczające podczas powodzi cz.2

Temat 34 Działania ratownicze i zabezpieczające podczas powodzi cz.3

Temat 34 Działania ratownicze i zabezpieczające podczas powodzi cz.4

Temat 34 Działania ratownicze i zabezpieczające podczas powodzi cz.5

Temat 34 Działania ratownicze i zabezpieczające podczas powodzi cz.6

Temat 34 Działania ratownicze i zabezpieczające podczas powodzi cz.7

Temat 35 Łączność bezprzewodowa i alarmowanie

Temat 36 Wydawanie sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu drogowego

Temat 37 Pierwsza pomoc przedmedyczna

SZKOLENIE KIEROWCÓW - KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO

Temat 1 Prawa i obowi±zki kierowcy samochodu pożarniczego

Temat 2 Charakterystyka podstawowych samochodów pożarniczych

Temat 3 Zasady bezpieczeństwa prowadzenia i ustawiania samochodów pożarniczych

Temat 4 Konserwacja i eksploatacja motopomp i autopomp

Temat 5 Obsługa techniczna samochodów pożarniczych

Temat 6 Konserwacja i eksploatacja agregatów pr±dotwórczych i osprzętu

Temat 7 Konserwacja i eksploatacja hydraulicznych urz±dzeń ratowniczych

Temat 8 Konserwacja i eksploatacja pił

Temat 9 Zasady eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych

Temat 10 Ł±czno¶ć i alarmowanie

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO

Temat 1 Wypadki drogowe – statystyka i przyczyny

Temat 2 Budowa pojazdów samochodowych

Temat 3 Hydrauliczne urządzenia ratownicze

Temat 4 Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach

Temat 5 Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów

Temat 6 Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych

Temat 7 Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych

Stop pożarom traw Pożary lasów KG Burze i silny wiatr Owady błonkoskrzydłe Bezpieczne żniwa Czad i ogień, obudĽ czujno¶ć Edukacja i profilaktyka Fundacja pomocy poszkodowanym pracownikom PSP Firefightersplus.eu platforma e-learningowa