Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

Samochód GBA-Rt 2,5/16 MAN
Średni samochód ratowniczo – gaśniczy; napęd 4x2, stały zbiornik wodny o pojemności 2500 l, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 250 l, wydajności autopompy 1600 l wody na minutę przy ciśnieniu 8 bar oraz 250 l przy ciśnieniu 40 bar podając prąd wody za pomocą linii szybkiego natarcia. Ponadto samochód wyposażony jest w armaturę wodno pianową, sprzęt ochrony dróg oddechowych, ratowniczy sprzęt hydrauliczny Holmatro, zestaw poduszek wysokociśnieniowych,, ledowy sprzęt do oświetlenia terenu akcji, agregat prądotwórczy, pilarki do drzewa, agregat oddymiający, kamerę termowizyjną, piłę do stali i betonu, wciągarkę o udźwigu ponad 6 ton, zestaw ratownictwa medycznego R-1, obsada pojazdu 6 osób. Pojazd wraz z obsadą zdolny jest do prowadzenia samodzielnych działań ratowniczo-gaśniczych.

Samochód SRt RENAULT
Średni samochód ratownictwa - technicznego; napęd 4x2,. Ponadto samochód wyposażony jest w sprzęt ochrony dróg oddechowych, ratowniczy sprzęt hydrauliczny LUKAS, zestaw poduszek wysokociśnieniowych, ledowy sprzęt do oświetlenia terenu akcji, agregat prądotwórczy, pilarki do drzewa, piłę do stali i betonu, wciągarkę o udźwigu ponad 7 ton, zestaw ratownictwa medycznego R-2, defibrylator, obsada pojazdu 3 osoby. Pojazd wraz z obsadą zdolny jest do prowadzenia samodzielnych działań ratownictwa technicznego, drogowego i innych miejscowych zagrożeń.

Samochód GBA-Rt 2,5/16 MAN
Średni samochód ratowniczo – gaśniczy; napęd 4x4, stały zbiornik wodny o pojemności 2500 l, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 250 l, wydajności autopompy 1600 l wody na minutę przy ciśnieniu 8 bar oraz 250 l przy ciśnieniu 40 bar podając prąd wody za pomocą linii szybkiego natarcia. Ponadto samochód wyposażony jest w armaturę wodno pianową, sprzęt ochrony dróg oddechowych, ratowniczy sprzęt hydrauliczny, ledowy sprzęt do oświetlenia terenu akcji, agregat prądotwórczy, pilarki do drzewa, piłę do stali i betonu, drabinę aluminiową D10W, wciągarkę o udźwigu ponad 6 ton, zestaw ratownictwa medycznego R-1, obsada pojazdu 6 osób. Pojazd wraz z obsadą zdolny jest do prowadzenia samodzielnych działań ratowniczo-gaśniczych.

Samochód GCBA 5/32 MAN
Ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy; napęd 4x4, stały zbiornik wodny o pojemności 5000 l wody, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 500 l, wydajność autopompy 3200 l wody na minutę przy ciśnieniu 8 bar i 250 l przy cinieniu 40 bar podając prąd wody za pomocą lini szybkiego natarcia. Samochód jest wyposażony w armatuę wodno - pianową, sprzęt ochrony dróg oddechowych, sprzęt do oświetlenia terenu akcji, agregat prądotwórczy, pilarki do drzewa, linię szybkiego natarcia o długoci 60m., zestaw ratownictwa medycznego PSP R-0, obsada pojazdu 6 osób . Pojazd wraz z obsadą zdolny jest do prowadzenia samodzielnych działań ratowniczo-gaśniczych.

Podnośnik hydrauliczny SHD 25 MAN
Samochód specjalny - podnośnik hydrauliczny (drabina) o wysięgu 25 m na podwoziu samochodu ciężarowego MAN oraz urządzeniach hydraulicznych firmy Bumar Koszalin, dodatkowo wyposażony jest w działko do podawania wody na wysokości, sprzęt ochrony dróg oddechowych, sprzęt do pracy na wysokości, zestaw ratownictwa medycznego R-1, pilarkę spalinową, skokochron oraz agregat prądotwórczy, obsada pojazdu 2 osoby. Pojazd wraz z obsadą zdolny jest do prowadzenia samodzielnych działań na wysokości.

Samochód SLRr Mitsubishi L 200
Samochód ratownictwa rozpoznawczego Mitsubishi L 200 z napędem 4x4 wyposażony w wyciągarkę, aparat powietrzny, dwa komplety ubrań gazoszczelnych, nawigację samochodową GPS.

Samochód SLBus Volkswagen T5
Samochód lekki BUS na podwoziu Volkswagen, samochód służy do przewozu osób, liczba miejsc 8 + kierowca.

SLOp Skoda Yeti
Samochód Operacyjny - Skoda Yeti 4x4

SLOp Skoda Octavia
Samochód Operacyjny - Skoda Octavia

SLKw Citroen Berlingo
Samochód Kwatermistrzowski - Citroen Berlingo

Łódź motorowa WHALY

Agregat pompowy SPD 6/12
Agregat pompowy Geco Power SPD 6/12 - przewoźna motopompa do wody zanieczyszczonej

Przyczepy.
Przyczepa Chem-Eko - przeznaczona do ratownictwa chemiczno - ekologicznego oraz usuwania skutków zdarzeń mogących spowodować poważną dewastację środowiska naturalnego.

Przyczepa Ratowniczo-Logistyczna - przeznaczona do tworzenia zaplecza podczas prowadzenia długotrwałych akcji oraz działań związanych z ratownictwem masowym.

Przyczepka Dekontaminacyjna - przeznaczona do usuwania i dezaktywacji substancji szkodliwej oraz neutralizacji skutków kontaktu ludzi, zwierząt, jak i infrastruktury z różnego rodzaju chemikaliami, materiałami radioaktywnymi, czynnikami biologicznymi.

Przyczepka z zestawem prądotwórczym - przewoźny agregat prądotwórczy o mocy 50 kVA (40 kW) .

Samochód gospodarczy
Samochód gospodarczy - Star 200

Stop pożarom traw Pożary lasów KG Burze i silny wiatr Owady błonkoskrzydłe Bezpieczne żniwa Czad i ogień, obudź czujność Edukacja i profilaktyka Fundacja pomocy poszkodowanym pracownikom PSP Firefightersplus.eu platforma e-learningowa