Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

Zasady - owady.

Zanim wezwiesz straż pożarn± do usunięcia os i szerszeni.

Państwowa Straż Pożarna oraz Ochotnicze Straże Pożarne niejednokrotnie wzywane s± do nieuzasadnionych interwencji zwi±zanych z usuwaniem gniazd i rojów owadów błonkoskrzydłych.

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi straż pożarna udziela natychmiastowej pomocy, jednakże w innych przypadkach właściwymi do likwidacji gniazd owadów błonkoskrzydłych s± firmy dezynsekcyjne (wykaz firm do pobrania – poniżej).

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektu należy do właściciela lub zarz±dcy obiektu. Zwracamy się z prośb± o zrozumienie i nie zgłaszanie informacji o zagrożeniu życia lub zdrowia, jeśli takowe zagrożenie rzeczywiście nie występuje. Zdarzenia zwi±zane z wyst±pieniem owadów błonkoskrzydłych z natury rzeczy nie s± zdarzeniami nagłymi i odpowiednio prowadzona administracja obiektu i terenu skutecznie uniemożliwiłaby zagnieżdżenie się w nim owadów.

Pamiętajmy równocześnie, że każdy z nas w tym czasie może potrzebować pomocy. Nieuzasadniony wyjazd strażaków w miejsce, gdzie nie ma konieczności ich natychmiastowej interwencji, powoduje, że mog± oni nie przybyć na czas tam, gdzie s± potrzebni i niezbędni, a każda sekunda opóźnienia może kosztować utratę życia lub zdrowia osób naprawdę potrzebuj±cych pomocy.

Lista firm zajmuj±cych się usuwaniem owadów.

Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w zwi±zku ze zgłoszeniem wyst±pienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych.

Zasady

Stop pożarom traw Pożary lasów KG Burze i silny wiatr Owady błonkoskrzydłe Bezpieczne żniwa Czad i ogień, obudĽ czujno¶ć Edukacja i profilaktyka Fundacja pomocy poszkodowanym pracownikom PSP Firefightersplus.eu platforma e-learningowa