Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

Jednostki OSP w KSRG

Lp.
Gmina
Miejscowość
siedziba jednostki
Pojazdy ratowniczo-gaśnicze na
wyposażeniu jednostek


1
Duszniki
OSP Duszniki
GBARt, SLRt
2
Duszniki
OSP Podrzewie
GBARt, SLRt
3
Kaźmierz
OSP Kaźmierz
GCBARt, SLRt, SLOp, Łódź
4
Obrzycko
OSP Obrzycko
GCBA, GLBARt, Łódź
5
Obrzycko
OSP Piotrowo
GBARt, GLBM
6
Ostroróg
OSP Ostroróg
GCBARt, GBARt, SLOp, Mikrobus, Łódź


7
Pniewy
OSP Pniewy
GBARt, GBARt, SLRt, Łódź
8
Szamotuły
OSP Baborowo
GCBARt, przyczepa gaśnicza
9
Szamotuły
OSP Brodziszewo
GBARt
10
Wronki
OSP Wronki
GCBARt, GBARt, GBARt, SHD-21, SLOp, Łódź


11
Wronki
OSP Chojno
GBARt, GLM

Celami i zadaniami OSP są:

 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
 • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
 • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
 • upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,
 • działania na rzecz ochrony środowiska,
 • wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych.

Cele i zadania wymienione wyżej OSP realizuje przez:

 • organizowanie swoich członków do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności,
 • przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa,
 • organizowanie, spośród swoich członków zwyczajnych zespołu ratowniczego,
 • prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków zwyczajnych OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP,
 • organizowanie młodzieżowej i kobiecej drużyny pożarniczej,
 • organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej oraz kulturalnej i oświatowej,
 • organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną,
 • prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.
Stop pożarom traw Pożary lasów KG Burze i silny wiatr Owady błonkoskrzydłe Bezpieczne żniwa Czad i ogień, obudź czujność Edukacja i profilaktyka Fundacja pomocy poszkodowanym pracownikom PSP Firefightersplus.eu platforma e-learningowa