Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

Jednostki OSP poza KSRG

Lp.
Gmina
Miejscowość
Pojazdy na wyposażeniu


1
Duszniki
OSP Brzoza
GLM
2
Duszniki
OSP Ceradz Dolny
GLBA
3
Duszniki
OSP Grzebienisko
GBARt
4
Duszniki
OSP Młynkowo
GLM
5
Duszniki
OSP Niewierz
GLBM
6
Duszniki
OSP Sarbia
GLM
7
Duszniki
OSP Sędzinko
GLM
8
Duszniki
OSP Sędziny
GLM
9
Duszniki
OSP Sękowo
GBA
10
Duszniki
OSP Wierzeja
GLM
11
Duszniki
OSP Wilkowo
GLM
12
Kaźmierz
OSP Bytyń
GBARt
13
Kaźmierz
OSP Chlewiska
GBA
14
Kaźmierz
OSP Gaj Wielki
GLM
15
Kaźmierz
OSP Gorszewice
GLM
16
Kaźmierz
OSP Kopanina
GLM
17
Kaźmierz
OSP Radzyny
GLBM
18
Kaźmierz
OSP Sokolniki Małe
GBAM
19
Obrzycko
OSP Jaryszewo
GLBA
20
Obrzycko
OSP Słopanowo
GLBA
21
Ostroróg
OSP Binino
GBARt
22
Ostroróg
OSP Bobulczyn
GLMRt
23
Ostroróg
OSP Dobrojewo
Motopompa
24
Ostroróg
OSP Kluczewo
GLBM
25
Ostroróg
OSP Szczepankowo
GBA
26
Ostroróg
OSP Wielonek
Motopompa
27
Pniewy
OSP Chełmno
Motopompa
28
Pniewy
OSP Kikowo
GLM
29
Pniewy
OSP Konin
GLBAM
30
Pniewy
OSP Koszanowo
GLM
31
Pniewy
OSP Lubocześnica
GBA
32
Pniewy
OSP Lubosina
GLM
33
Pniewy
OSP Nojewo
GBA
34
Pniewy
OSP Psarskie
GBA
35
Pniewy
OSP Rudka
Motopompa
36
Pniewy
OSP Turowo
GBARt
37
Pniewy
OSP Zajączkowo
GBA
38
Pniewy
OSP Zamorze
GLBM
39
Szamotuły
OSP Jastrowo
GLM
40
Szamotuły
OSP Koźle
GBA
41
Szamotuły
OSP Krzeszkowice
GLM
42
Szamotuły
OSP Otorowo
GBA, SLRt
43
Szamotuły
OSP Pamiątkowo
GBA
44
Szamotuły
OSP Przecław
GBARt, GBA
45
Szamotuły
OSP Szamotuły
SH-18, SLOp
46
Wronki
OSP Amica
GBARt, GLBM, przyczepka gaśnicza


47
Wronki
OSP Ćmachowo
GLM
48
Wronki
OSP Jasionna
GBA
49
Wronki
OSP Kłodzisko
GBARt
50
Wronki
OSP Lubowo
GLBM
51
Wronki
OSP Marianowo
GLBM
52
Wronki
OSP Rzecin
GBA
53
Wronki
OSP Samołęż
GLBM
54
Wronki
OSP Wartosław
GLBM
55
Wronki
OSP Wróblewo
GLBM

Celami i zadaniami OSP są:

 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
 • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
 • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
 • upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,
 • działania na rzecz ochrony środowiska,
 • wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych.

Cele i zadania wymienione wyżej OSP realizuje przez:

 • organizowanie swoich członków do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności,
 • przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa,
 • organizowanie, spośród swoich członków zwyczajnych zespołu ratowniczego,
 • prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków zwyczajnych OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP,
 • organizowanie młodzieżowej i kobiecej drużyny pożarniczej,
 • organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej oraz kulturalnej i oświatowej,
 • organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną,
 • prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.
Stop pożarom traw Pożary lasów KG Burze i silny wiatr Owady błonkoskrzydłe Bezpieczne żniwa Czad i ogień, obudź czujność Edukacja i profilaktyka Fundacja pomocy poszkodowanym pracownikom PSP Firefightersplus.eu platforma e-learningowa