Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

Dowództwo Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

kpt. mgr inż. Marcin Kina

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

kpt. mgr Wiesław Działo

Zadania Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej

 • prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacja miejscowych zagrożeń,
 • wykonywanie pomocniczych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
 • prowadzenie szkolenia pożarniczego i doskonalenia zawodowego,
 • współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi,
 • utrzymywanie sprzętu i obiektów w pełnej gotowości bojowej.

Zadania strażaków pełniących służbę w systemie zmianowym

 • pozostawanie w czasie służby w stałej gotowości do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych,
 • utrzymywanie sprzętu i wyposażenia we właściwym stanie technicznym i stałej gotowości do użytku,
 • wykazanie się wysokim, odpowiednim dla danego stanowiska poziomem wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • dbanie o zachowanie i rozwijanie wysokiej sprawności fizycznej,
 • uczestniczenie w szkoleniu organizowanym poza czasem służby,
 • uczestniczenie w działaniach ratowniczych,
 • utrzymywanie pomieszczeń socjalno-bytowych, garaży, warsztatu i placu w należytej czystości,
 • rzetelne i nienaganne wykonywanie obowiązków służbowych,
 • zdyscyplinowanie, ofiarność i fachowość w wykonywaniu zadań,
 • przejawienie aktywności, samodzielności i inicjatywy w służbie podczas działań ratowniczych,
 • przestrzeganie obowiązujących regulaminów i ustalonych zasad w służbie oraz podczas działań ratowniczo-gaśniczych, w tym szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wykonywanie rozkazów, zarządzeń i poleceń przełożonych.

Obsada zmian

Zmiana I

Dowódca zmiany - asp. Góźdź Szymon

Zastępca Dowódcy zmiany - asp. Klimek Michał


 1. mł. asp. Włodarczak Gracjan
 2. mł. asp. Stochaj Artur
 3. ogn. Gronowski Roman
 4. ogn. Walotek Michał
 5. mł. ogn. Roszyk Rafał
 6. mł. ogn. Błażewicz Mateusz
 7. st. sekc. Marciniak Dariusz
 8. sekc. Nowak Hubert
 9. st. str. Skąpski Mikołaj
 10. st. str. Przymusiński Dominik
 11. str. Kamil Skarżyński


Zmiana II

Dowódca zmiany - asp. sztab. Wiernicki Łukasz

Zastępca Dowódcy zmiany - asp. Greczka Marek


 1. mł. asp. Paszkowski Patryk
 2. st. ogn. Zawiasa Marek
 3. ogn. Tomkowiak Robert
 4. mł. ogn. Urban Paweł
 5. mł. ogn. Michalak Bartosz
 6. mł. ogn. Urbaniak Krystian
 7. mł. ogn. Środecki Bartosz
 8. mł. ogn. Antkowiak Krzysztof
 9. st. str. Jopp Jarosław
 10. str. Śmigielski Mateusz
 11. str. Turowski Dawid


Zmiana III

Dowódca zmiany - asp. sztab. Maćkowiak Maciej

Zastępca Dowódcy zmiany - asp. sztab. Wiernicki Adam


 1. mł. asp. Zabiszak Piotr
 2. mł. asp. Kaczmarek Michał
 3. st. ogn. Drob Artur
 4. st. ogn. Kuchta Dariusz
 5. mł. ogn. Damse Marcin
 6. mł. ogn. Kosicki Bartłomiej
 7. mł. ogn. Jaworski Marek
 8. st. str. Turek Michał
 9. st. str. Hasior Adrian
 10. st. str. Błaszyk Przemysław
 11. str. Damian CzarnkowskiSprzęt JRG można zobaczyć pod linkiem


Stop pożarom traw Pożary lasów KG Burze i silny wiatr Owady błonkoskrzydłe Bezpieczne żniwa Czad i ogień, obudź czujność Edukacja i profilaktyka Fundacja pomocy poszkodowanym pracownikom PSP Firefightersplus.eu platforma e-learningowa